Umění celkových protéz aneb protokol JZD

Celkové protézy dělám v ordinaci v této době méně, než tomu bylo dříve. Ale přesto mám i u složitých pacientů výsledky, které jsou opravdu velmi dobré, protézy sají a pacientům se s nimi dobře kouše. Jak je to možné? Během let jsem dal dohromady protokol ošetření, sebraný z toho nejlepšího, co jsem se naučil ve světě od mistrů celkových protéz, hlavně od prof. Alexandera Gutowského, dr. Jiro Abe nebo dr. Waltera F. Turbyfilla. Tímto postupem se u každého ošetření řídím, pracuji podle něho a on opravdu skvěle funguje. A s tímto svým nově přepracovaným prokolem, nazvaným JZD, Vás rád v rámci této přednášky seznámím.

Protokol zhotovení celkových protéz, se kterým budete mít úspěch.

Přednáška z cyklu Umění celkových protéz, která prezentuje můj nově přepracovaný protokol ošetření celkovými protézami, nazvaný JZD. Celodenní detailní návod na protézy, které poctivě sají, ať už v horní nebo dolní čelisti. Na protézy, které komfortně koušou. Na protézy, ze kterých má radost ošetřující lékař, spolupracující zubní technik a samozřejmě hlavně ošetřovaný pacient.

Co: přednáška o celkových protézách jak ze strany zubního lékaře, tak zubního technika

Pro koho: pro zubní lékařky/ lékaře, pro zubní techničky/ techniky, pro studentky a studenty zubního lékařství

Kdy: 21. června/ júna 2024 (registrace od 8 hodin, začátek v 9 hodin, konec v cca 16.30 až 17.00 hodin)

Kde: Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica 8, 059 60 Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica

Za kolik: 7865 Kč/ 314,60 Euro včetně DPH (6500 Kč/ 260 Euro plus 21% DPH) zubní lékařka/ lékař, zubní technička/ technik, 3932,50 Kč/ 157,30 Euro (3250 Kč/ 130 Euro plus 21% DPH) studentka/ student zubního lékařství

(při zrušení účasti do 21. května/ mája 2024 bude navrácen celý účastnický poplatek, při zrušení od 22. května/ mája do 6. června/ júna 2024 bude účtován storno poplatek 50% z ceny přednášky, při zrušení od 7. června/ júna do 21. června/ júna 2024 bude účtován storno poplatek 100% z ceny přednášky; v případě zrušení je ale možné jmenovat jiného účastníka - náhradníka)

Cena obsahuje kurzovné, handout, občerstvení o přestávkách, oběd.

Pořadatel: KalkoCzech s.r.o., Alej Svobody 55, 32300 Plzeň, IČ: 28960050, DIČ: CZ28960050

 

Obsah přednášky:

 • 1. celkové protézy dnes - od manuálu k digitálu
 • 2. možnosti celkových protéz - estetika, funkce
 • 3. indikace celkových protéz
 • 4. moji učitelé a jejich postupy - Gutowski, Massad, Turbyfill, Abe
 • 5. základy celkových protéz - špičkový funkční otisk a okluze
 • 6. základní zhodnocení protézního lože
 • 7. protézní lože horní čelisti
 • 8. protézní lože dolní čelisti
 • 9. výchozí situace - staré protézy, vlastní zuby, provizorní protézy
 • 10. šuplera dle Gutowski a měření protéz
 • 11. standardní hodnoty v postavení zubů v protézách
 • 12. primární otisk na individuelní lžíci
 • 13. jaká lžíce se má použít - standart vs. Gutowski Löffel vs. FCB tray
 • 14. jaký materiál použít
 • 15. příprava modelu na individuelní lžíci
 • 16. materiály na individuelní lžíce
 • 17. tvorba individuelní lžíce krok po kroku
 • 18. jak má vypadat individuelní lžíce
 • 19. sekundární definitivní funkční otisk
 • 20. co do něj chceme zachytit a jak
 • 21. kontrola kvality lžíce
 • 22. funkční pohyby otisk HČ
 • 23. funkční pohyby otisk DČ
 • 24. postup definitivního otisku krok po kroku
 • 25. materiály vhodné pro definitivní funkční otisk
 • 26. protlačení - kde a jak moc vadí
 • 27. odlití modelu na definitivní náhradu
 • 28. kyveta SAM a odlití krok po kroku
 • 29. alternativy odlití modelu
 • 30. šablona dle Gutowski
 • 31. centric tray 
 • 32. registrace mezičelistních vztahů
 • 33. CR obecně
 • 34. CR dle Gutowski šablon
 • 35. CR dle metody šípového hrotu
 • 36. určení výšky skusu
 • 37. fonetika a výška skusu
 • 38. primární centrik CR registrát
 • 39. definitivní centrik CR registrát
 • 40. obličejový oblouk je opravdu velmi důležitý
 • 41. precizní zaartikulování
 • 42. výběr zubů
 • 43. stavění zubů - estetická pravidla
 • 44. stavění zubů - funkční pravidla
 • 45. stavění zubů - materiály a pomůcky
 • 46. zkouška v ústech - estetika, fonetika, funkce
 • 47. materiály pro protézy
 • 48. zuby do protéz
 • 49. zhotovení v laboratoři
 • 50. licí metody
 • 51. zakyvetování
 • 52. manuelní presování
 • 53. přístrojové presování
 • 54. úprava, dokončení, leštění
 • 55. remontáž - co to je a proč se dělá
 • 56. remontáž krok po kroku
 • 57. odevzdání náhrady a poučení
 • 58. další možné remontáže
 • 59. provizorní protéza a její výroba v mé ordinaci
 • 60. řešení problémů
 • 61. řešení otlaků
 • 62. špatný skus
 • 63. uvolňování protézy
 • 64. úprava bublin v protéze
 • 65. péče o protézy