Co je to funkce?

Funkce v ústech by měla mimo dobrého rozmělnění potravy také zajistit, aby byly respektovány svaly. Respektovány by měly být jak ve standartní funkci (kousání), tak při nestandartní funkci, jako jsou parafunkce (pacient si se zuby hraje, cvaká, používá je jako nástroj - je schopen tyto procesy vědomě ovlivnit) nebo bruxismus (kde vědomé ovlivnění nepřichází v úvahu).

Funkce v ústech? No to je přece kousání, rozmělnění potravy.

Funkce v ústech? No to je přece kousání, rozmělnění potravy. Kolik funkce v náhradách potřebujeme? To je velmi individuelní, ale všeobecně lze říci, že pacienty můžeme rozdělit na ty, kteří tolerují standartní, průměrnou funkci a ty, kteří vyžadují top funkci a maximální pozornost v každém kroku (těch je naštěstí menšina, řekněme 20 procent). Rozhoduje o tom citlivost pacienta, kde někteří jsou Vám schopni rozeznat korunku vyšší o 10 mikronů, zatímco ti ostatní neřeší ani pár desitek mikronů nebo třeba mikronů sto (zde to ale musíme řešit my, abychom nakonec neměli poškozenou náhradu). Někteří pacienti jsou Vám schopni dát informaci o moc strmém sklonu frontálního (špičákového nebo řezákového) vedení, prostě jim tam něco vadí a ve skusu je to ok. Znáte to? Další pacienti Vám dají vědět, že jim vadí kontralaterální zuby v lateropulzi, tedy zuby jdoucí do mediotruze. A všechny tyto maličkosti je nutno řešit, aby později nebyly zdrojem problémů...

Funkce v ústech by měla mimo dobrého rozmělnění potravy také zajistit, aby byly respektovány svaly. Respektovány by měly být jak ve standartní funkci (kousání), tak při nestandartní funkci, jako jsou parafunkce (pacient si se zuby hraje, cvaká, používá je jako nástroj - je schopen tyto procesy vědomě ovlivnit) nebo bruxismus (kde vědomé ovlivnění nepřichází v úvahu).

Samozřejmě někdy svaly jdou cestou ne úplně předvídatelnou, a proto tu máme dlahy. Podotýkám, že funkční dlahy, které opět svaly respektují a pomáhají jim, ne dlahy, které svaly uvedou do ještě horšího stavu. Ale o tom jindy...

Pan doktor Jiří Zvolánek se specializuje v okluzi, funkci a protetice, a to jak v té fixní, tak v protetice snímatelné. Dále je jeho významným zájmem estetické zubní ošetření, smile design a vše s těmito oblastmi spojené.