Protetika, co to je?

Většinu svého profesního života se zabývám protetikou, v dnešní době ukrajuje většinu mé pracovní doby. Ale nikdy mě vlastně nenapadlo podívat se na definici slova “protetika”, protože jsem to bral jako tak nějak jasnou, automatickou věc.

Podle mého soudu musí být každá naše zubní protetická náhrada hlavně funkční a pak teprve estetická.

A na co jsem přišel? Že každá definice obsahuje slova o náhradě části těla, v našem případě v dutině ústní. Že většina definicí mluví o náhradě estetické. A také, že většina definic díky bohu obsahuje i slova o funkci. Ano, naše protetická náhrada musí být nejen estetická, ale i funkční.

Podle mého soudu musí být každá naše zubní protetická náhrada hlavně funkční a pak teprve estetická. Prostě to, co je, bylo a bude mým krédem vždy. Když se totiž zeptáte nositele hezké celkové protézy, která padá a houpe se, co je pro ně důležité, všichni do jednoho Vám prostě řeknou - ABYCH SE S TÍM NAJEDL, PANE DOKTORE. A proto dělejme nejenom celkové protézy tak, aby se s nim pacienti skvěle najedli a mohli náhrady používat k tomu, k čemu jsou hlavně určené - ke kousání!

A tady pár definic, které jsem objevil na internetu:

www.wikipedia.com
In medicine, a prosthesis (plural: prostheses; from Ancient Greek prósthesis, "addition, application, attachment") is an artificial device that replaces a missing body part, which may be lost through trauma, disease, or congenital conditions.
A person's prosthetics should be designed and assembled according to the patient's appearance and functional needs.

www.slovnik-cizich-slov.abz.cz
Slovo:
protetika
Význam:
nauka o náhradách ztracené nebo nevyvinuté části těla včetně její funkce

www.protetika-plzen.cz
protetika: Protetika vytváří umělé zařízení nahrazující ztracenou část těla jak funkčně, tak kosmeticky.

Pan doktor Jiří Zvolánek se specializuje v okluzi, funkci a protetice, a to jak v té fixní, tak v protetice snímatelné. Dále je jeho významným zájmem estetické zubní ošetření, smile design a vše s těmito oblastmi spojené.