Umění celkových protéz

Dříve jsem v oblasti protéz nevěděl kudy kam, jak jeden krok navazuje na druhý, měl jsem hrůzu z toho, co přijde z laboratoře. A ani jsem nevěděl, když už to fungovalo dobře, proč tomu tak je. Teď už to vím!

Tato přednáška volně navazuje na moji přednášku o protézách ze září 2018 v Brně. A přináší obsah obohacený o další praktické znalosti a zkušenosti.